หญ้าเทียมสนามฟุตบอล

Turftex ® ใช้หญ้าเทียมคุณภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานแต่ละประเภท เช่น หญ้าเทียมสนามฟุตบอล หญ้าเทียมสนามฟุตซอล หญ้าเทียมสำหรับตกแต่งสวน หญ้าเทียมตกแต่งผนัง Turftex® จำหน่ายและติดตั้งหญ้าเทียมจากผู้ผลิตหญ้าเทียมที่ได้รับกรรับรองจาก FIFA Greenfieldsซึ่งเป็นหญ้าเทียมสำหรับกีฬาที่ดีที่สุด

With the Evolution XQ, GreenFields offers arched fibres that closely resemble natural grass. Due to the TenCate XQ™ technology, the Evolution XQ turf systems provide resilience and strength at the same time whilst enhancing the playing performance. Click Model For Product Specifications: Evolution XQ 40, Evolution XQ 50, Evolution XQ 60


Enhanced Performance

GreenFields’ Evolution XQ is a fibre with a shape that is quite similar to natural grass: arched with a durable backbone providing resilience and strength at the same time. The fibre polymer is based on TenCate XQ™ technology resulting in exceptional split resistance compared to conventional turf fibres. This combination of characteristics enhances the performance of the sporting surface in terms of ball roll, ball bounce, resistance, and sliding friendliness.

Technical Features

 • Arched monofilament fibres with a backbone
 • TenCate XQ™ polymer
 • Certified by FIFA and IRB

Playing Characteristics

 • Long-term performance
 • Exceptional split resistance
 • High resilience
 • Sliding friendly
 • Natural look
 • Great to play on

GreenFields’ Slide Max is designed in the shape of a diamond. With 360 microns, Slide Max is able to withstand frequent usage for many years. These systems provide the ultimate combination of advanced performance and durability with natural visual appeal. Click Model For Product Specs: Slide MAX XQ 40, Slide MAX XQ 50, Slide MAX XQ 60


Ultra Durable

Many artificial turf pitches – especially public and small playing surfaces – are exposed to constant wear and receive little maintenance. Designed as diamond-shaped fibres with a ribbed surface, Slide Max is the most advanced, ultra-durable grass fibre with high resilience and increased comfort and safety. Designed to perform under the toughest conditions, Slide Max will withstand all the rigours of wear and tear for many, many years.

Technical Features

 • TenCate Diamond Blade™
 • 360 microns
 • Diamond-shaped fibres with a ribbed surface
 • Certified By FIFA

Playing Characteristics

 • Ultra-durable – no visible wear even after 100,000 Lisport cycles
 • High comfort and safety
 • High resilience
 • Fibres especially developed to withstand frequent usage
 • Natural look
 • Great to play on

The XP fibers offer superior playing comfort with a natural appearance and soft surface for players. It is the extraordinary durability that makes these fibers so authentic. Even after more than 50.000 Lisport cycles the high split resistance means no wear is visible. Click Model For Product Specs: FT XP 40 DT, FT XP 50 DT, FT XP 60 DT


Heavy Traffic Fibre

XP systems offer superior playing comfort with a natural appearance and soft surface for players. It is the most advanced fibrillated fibre currently available. XP is manufactured by means of a patented slit-film extrusion process involving a narrower fibrillation pattern than other fibrillated synthetic turf fibres. Designated a “long slit” or “parallel” type fibre, XP’s unique properties result in a grass fibre with enhanced durability and increased comfort and safety.

Technical Features

 • TenCate XP Blade™
 • “Long slit” or “parallel” fibrillated fiber
 • Certified by FIFA and FIH

Playing Characteristics

 • Extraordinary durable
 • High comfort and safety
 • Split resistant
 • Natural look (duo-tone)
 • Fibres especially developed to withstand frequent usage